3 maart 2024

Maak uw selectie:

Provincie:

Gemeente:

Activiteit:

Antiquaritaat
Architectuur
Bezienswaardigheid
Galerie
Kasteel
Kerk
Kunst
Kunsthandel
Landschap
Molen
Museum
Tentoonstelling
Tuinen

Gratis suggestie aanmelden!

Nieuw!
Vakantiehuis kopen

 
Er zijn 68 suggesties gevonden die aan uw zoekcriteria voldoen, deze zijn verdeeld over 7 pagina's.

Antiquariaat Brandaan
Leeuwarden

Antiquariaat Kompas, het
Weststellingwerf

Antiquariaat Slag, de
Opsterland (o.a. Beetsterzwaag)

Antiquariaat Tille, de
Leeuwarden

Antiquaritaat Boekensteun, De
Skarsterlan (o.a. Joure)

Antiquaritaat Het-Vergeet-Mij-Nietje
Dantumadeel

Architectuur Woudagemaal, Ir. D.F.
Lemsterland

Bezienswaardigheid Allingastate Allingawier, landgoed
Wunseradiel (o.a. Makkum)

Bezienswaardigheid Dekema State - Landhuis
Leeuwarden

Bezienswaardigheid Echten Gemaal/ Wetterskip Fryslan
Leeuwarden


Friesland

Achtkarspelen
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel (o.a. Dokkum)
Ferwerderadiel
Franekeradeel (o.a. Franeker)
Gaasterlan-Sleat (o.a. Sloten)
Harlingen
Heerenveen
Het Bildt
Kollumerland
Leeuwarden
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd (o.a. Hindeloopen, Stavoren)
Ooststellingwerf (o.a. Appelscha)
Opsterland (o.a. Beetsterzwaag)
Skarsterlan (o.a. Joure)
Smallingerland (o.a. Drachten)
Sneek
Tytsjerksteradiel
Weststellingwerf
Wunseradiel (o.a. Makkum)
Wymbritseradiel
InternetAdres © 2007