23 september 2023

Maak uw selectie:

Provincie:

Gemeente:

Activiteit:

Gratis suggestie aanmelden!

Nieuw!
Vakantiehuis kopen

 
U bevindt zich op pagina 2 van 73 .

Antiek Hogeveen
Opsterland (o.a. Beetsterzwaag)

Antiek Leijen, van
Dantumadeel

Antiek Marpleats, Antiekboerderij
Nijefurd (o.a. Hindeloopen, Stavoren)

Antiek Panta Rei Antiekhandel
Leeuwarden

Antiek Postma
Achtkarspelen

Antiek Sijtsma
Sneek

Antiquariaat Brandaan
Leeuwarden

Antiquariaat Kompas, het
Weststellingwerf

Antiquariaat Slag, de
Opsterland (o.a. Beetsterzwaag)

Antiquariaat Tille, de
Leeuwarden


Friesland

Achtkarspelen
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel (o.a. Dokkum)
Ferwerderadiel
Franekeradeel (o.a. Franeker)
Gaasterlan-Sleat (o.a. Sloten)
Harlingen
Heerenveen
Het Bildt
Kollumerland
Leeuwarden
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd (o.a. Hindeloopen, Stavoren)
Ooststellingwerf (o.a. Appelscha)
Opsterland (o.a. Beetsterzwaag)
Skarsterlan (o.a. Joure)
Smallingerland (o.a. Drachten)
Sneek
Tytsjerksteradiel
Weststellingwerf
Wunseradiel (o.a. Makkum)
Wymbritseradiel
InternetAdres © 2007